• Pengguna boleh membuat pinjaman majalah dan jurnal bercetak yang telah ditempatkan di Aras 1, Perpustakaan Tun Dr. Ismail 1.

  • Pinjaman adalah secara Dalaman sahaja dan tidak dibenarkan membawa keluar bahan.

  • Selain itu, pengguna juga boleh mengakses ke pangkalan data yang telah dilanggan oleh pihak PTAR dengan klik di Pangkalan Data Atas Talian

Pameran Majalah