PTDI mempunyai Koleksi Jurnal dan Majalah yang telah di binding (Bound).Pengguna boleh mendapatkan bahan tersebut di aras atas PTDI 2. Berikut adalah pautan Senarai Jurnal & Majalah Berjilid.

Senarai di bawah pula, merupakan langganan jurnal dan majalah yang dilanggan bagi tempoh Januari hingga Dissember 2019. Walaubagaimanapun, masih terdapat bahan yang belum diterima. Bagi bahan yang telah siap diproses, penempatan majalah/ jurnal tersebut adalah di aras atas PTDI 1.