Bilik Perbincangan disediakan di perpustakaan bagi memudahkan serta memberi peluang kepada pengguna untuk membuat perbincangan. Pengguna perlu mendapatkan kebenaran di kaunter PTDI bagi menggunakan kemudahan tersebut. Sila tinggalkan kad pelajar dan menulis log penggunaan di buku yang disediakan.