• Denda dikenakan sebanyak 0.20 sehari selepas melebihi tarikh pemulangan.
  • Laporkan segera kehilangan buku di Kaunter Utama Perpustakaan bagi mengelakkan pertambahan bayaran denda.
  • Gantirugi bahan adalah : Harga bahan + wang proses (RM20.00) + denda lewat tarikh pemulangan.