Sekiranya bahan yang ingin dipinjam di PTDI tiada, pengguna boleh memohon kepada PTDI untuk membuat Pinjaman Antara Perpustakaan (Inter Library Loan). Sila berhubung dengan Pustakawan kami.