Pengenalan

Unit Pembangunan Sumber Ilmu bertanggungjawab memilih dan memperolehi bahan-bahan bacaan bercetak dan bukan bercetak yang sesuai dan berkualiti bagi perpustakaan. Ia juga berperanan untuk memudahkan akses kepada semua bentuk maklumat dalam semua lingkungan perkara kecuali majalah bagi memenuhi keperluan pengguna perpustakaan secara efektif.

Cadangan dan permohonan daripada kakitangan akademik UiTM disalurkan kepada bahagian ini untuk proses pembelian. Perpustakaan ini juga telah menerima banyak sumbangan bahan-bahan perpustakaan dari individu dan institusi.

Fungsi Bahagian

 1. Membeli bahan perpustakaan termasuk bahan bercetak seperti buku, thesis, phamplet dan bahan bukan bercetak seperti CD-ROM, kaset, video dan lain-lain
 2. Memproses bahan sebelum dihantar ke Bahagian Pembangunan Bibliografik & Pemprosesan Teknikal
 3. Mengendalikan buku hadiah dan pertukaran buku perpustakaan dengan agensi luar

Polisi Pelanggan

 1. Pembelian/pesanan hanya dibuat melalui Kontraktor Kerajaan sahaja kecuali bagi bahan-bahan yang dicetak di dalam negeri dan bahan-bahan bukan bercetak seperti kaset, video tape, CD-ROM dan lain-lain
 2. Cadangan pembelian buku adalah dibuat oleh kakitangan akademik fakulti Program berkenaan dengan mendapat sokongan dari Dekan, Timbalan Dekan atau Ketua Program.
 3. Kakitangan bukan akademik juga boleh membuat cadangan dengan mendapat sokongan dari Ketua Bahagian masing-masing.
 4. Kakitangan professional perpustakaan boleh juga membuat cadangan/pemilihan tetapi hanya untuk buku-buku yang berbentuk rujukan am buku-buku cerita atau novel dan buku-buku untuk ‘general reading’.
 5. Jumlah naskhah bagi setiap judul adalah satu sahaja kecuali buku-buku teks dan rujukan utama, di antara 3 – 5 naskhah.
 6. Jenis bahan ‘hard cover’ atau Kulit tebal adalah diutamakan.
 7. Buku-buku yang berharga lebih dari RM1000 akan ditempatkan dalam kumpulan buku-buku ‘ruj’ (rujukan).
 8. Bahan-bahan rujukan utama seperti kamus, ensiklopedia, handbook dan lain-lain lagi juga ditempatkan di dalam kumpulan bahan-bahan ‘ruj’(rujukan).
 9. Bagi buku-buku yang disertakan dengan CD, CD akan disimpan di KBR. Manakala bukunya akan diletakkan di rak terbuka atau ‘ruj’(rujukan).

 

Pengenalan

Unit Pembangunan Bibliografik dan Pemprosesan Teknikal bertanggungjawab dalam menyediakan rekod bibliografik yang lengkap bagi bahan-bahan yang diperolehi oleh PTDI.

Selain daripada itu, bahan-bahan yang diproses akan dijamin kualitinya agar rekod bahan-bahan perpustakaan dapat diakses dengan cepat dan proses capaian maklumat menjadi berkesan kepada semua pelanggan perpustakaan.

Lain-lain tugas yang dilaksanakan oleh bahagian ini adalah menyediakan dasar pengkatalogan dan pengkelasan untuk bahan bercetak dan bahan elektronik, membangun dan menguruskan modul-modul Pengkalan Data berkaitan pemprosesan bahan bacaan dan mewujudkan tenaga kerja yang terlatih dalam pengkatalogan dan pengkelasan bahan.

Objektif Pengkatalogan dan Pengkelasan bahan-bahan adalah :

 1. Memudahkan pengguna mengesan bahan dalam koleksi perpustakaan
 2. Membolehkan pengguna mengakses bahan melalui judul, pengarang, penerbit, dan sebagainya.
 3. Mempercepatkan proses dapatan semula bahan-bahan melalui nombor panggilan apabila bahan telah dikesan.
 4. Memberitahu pengguna-pengguna tentang koleksi bahan-bahan yang terdapat di perpustakaan.

Penetapan pengkatalogan

 1. Bahan-bahan dikatalog dan dikelas berdasarkan Anglo American Cataloging Rules (AACR2).
 2. Pengkelasan bahan adalah dengan menggunakan Library of Congress Classification (LCC) dan National Library of Medicine Scheme (NLM).
 3. Tajuk perkara adalah ditentukan dengan penggunaan Library of Congress Subject Headings (LCSH) dan Medical Subject Headings (MeSH).

PinTAR-Link (Katalog Induk UiTM)

Mengandungi semua rekod bibliografi bahan-bahan di perpustakaan induk dan perpustakaan-perpustakaan cawangan.

Ketua Bahagian Perancangan & Pembangunan Perpustakaan:

En. Ahmad Akmal bin Mohd Idris | Pustakawan Kanan

Tel: 07-9352468

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.