Pengenalan

Bahagian ini berfungsi secara amnya untuk mempertingkatkan pengurusan yang berkesan di PTDI.

Objektif

 1. Mengurus dan mengendalikan hal ehwal perkhidmatan dan kebajikan staf
 2. Meningkatkan kompetensi staf melalui latihan dan program pembangunan sumber manusia
 3. Menyediakan dan membelanjakan peruntukan tahunan secara berhemah
 4. Menyediakan persekitaran pejabat yang selamat, selesa, bersih dan kemas
 5. Mengurus sumber sedia ada secara optimum dan cekap
 6. Melaksanakan Sistem Pengurusan Kualiti (SPK)ISO 9001 : 2000

Fungsi-fungsi Utama

Pengurusan Organisasi

 1. Statistik
 2. Jalinan Hubungan
 3. Perundingan
 4. Penyediaan Laporan
 5. Keselamatan Bangunan
 6. Keselamatan Dokumen

Pengurusan Sumber Manusia

 1. Permohonan Perjawatan
 2. Penempatan Staf
 3. Pengesahan Staf
 4. Staf Baru
 5. Penyebaran Maklumat
 6. Pengumpulan Dokumen
 7. Persaraan
 8. Kebajikan Staf
 9. Jadual Kerja

Pembangunan Sumber Manusia

 1. Latihan
 2. Kad Perakam Waktu
 3. Tanggung Kerja
 4. Setiausaha Mesyuarat Bahagian

Pengurusan kewangan

 1. Bajet
 2. Inventori
 3. Pelupusan
 4. Kerja Lebih Masa
 5. Skim Khidmat Pelajar
 6. Kenderaan
 7. Kemudahan Telefon
 8. Pembelian Peralatan
 9. Pemulihan Bahan/Jilidan dan Reprografi
 10. Fotostat
 11. Kawalan Kualiti
 12. Pembelian Alat-Alat Kelengkapan Pejabat

Ketua Unit Pentadbiran:

En. Ahmad Akmal bin Mohd Idris | Pustakawan Kanan

Tel: 07-9352468

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.