Unit ini bertanggungjawab dalam:-

  • Menganjurkan sesi tunjuk ajar penggunaan sumber-sumber maklumat yang sesuai dengan keperluan para penyelidik samada oleh pustakawan sendiri mahu pun secara kolaborasi dengan pembekal perkhidmatan maklumat.
  • Menawarkan sesi konsultasi penyelidikan merangkumi latihan penggunaan data penyelidikan Scopus dan Web of Knowledge demi untuk meningkatkan taraf penulisan penyelidikan yang lebih berkualiti.
  • Menganjurkan sesi bimbingan penerbitan secara kolaborasi bersama dengan jabatan-jabatan di dalam universiti dan para pembekal perkhidmatan maklumat. 
  • Menganjurkan latihan khusus untuk pustakawan tentang proses penyelidikan akademik, industri penerbitan, pengurusan sitasi dan kaedah bibliometrik. 
  • Mewujudkan saluran komunikasi melalui penggunaan media sosial bagi mewar-warkan kemudahan dan perkhidmatan serta memberi maklumbalas kepada para pelanggan.
  • Melaksanakan verifikasi profil penerbitan kakitangan akademik untuk urusan kenaikan pangkat, menyertai latihan dan lain-lain tujuan.
  • Melaksanakan verifikasi maklumat penerbitan berindeks PRISMA. 
  • Menguruskan koleksi penyelidikan kakitangan dan pelajar.
  • Mempromosikan aktiviti perlindungan harta intelek untuk warga kampus.

Senarai Bahan Harta Intelek

PTDI turut mempunyai Koleksi Tesis dan Projek Pelajar dan untuk mendapatkan senarai bahan tersebut, para pengguna boleh mendapat maklumat seperti di bawah.

2019 | 2018

Ketua Unit Penyelidikan & Harta Intelek

Puan Mawar Noor Binti Abdullah

Pustakawan Kanan

Tel: 07-9352352

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.