Unit ini bertanggungjawab dalam:-

  • Menganjurkan sesi tunjuk ajar penggunaan sumber-sumber maklumat yang sesuai dengan keperluan para penyelidik samada oleh pustakawan sendiri mahu pun secara kolaborasi dengan pembekal perkhidmatan maklumat.
  • Menawarkan sesi konsultasi penyelidikan merangkumi latihan penggunaan data penyelidikan Scopus dan Web of Knowledge demi untuk meningkatkan taraf penulisan penyelidikan yang lebih berkualiti.
  • Menganjurkan sesi bimbingan penerbitan secara kolaborasi bersama dengan jabatan-jabatan di dalam universiti dan para pembekal perkhidmatan maklumat. 
  • Menganjurkan latihan khusus untuk pustakawan tentang proses penyelidikan akademik, industri penerbitan, pengurusan sitasi dan kaedah bibliometrik. 
  • Mewujudkan saluran komunikasi melalui penggunaan media sosial bagi mewar-warkan kemudahan dan perkhidmatan serta memberi maklumbalas kepada para pelanggan.
  • Melaksanakan verifikasi profil penerbitan kakitangan akademik untuk urusan kenaikan pangkat, menyertai latihan dan lain-lain tujuan.
  • Melaksanakan verifikasi maklumat penerbitan berindeks PRISMA. 
  • Menguruskan koleksi penyelidikan kakitangan dan pelajar.
  • Mempromosikan aktiviti perlindungan harta intelek untuk warga kampus.

 

Ketua Unit Penyelidikan & Harta Intelek

Puan Mawar Noor Binti Abdullah

Pustakawan Kanan

Tel: 07-9352352

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.