Print
Tentang PTDI
Hits: 2000

Objektif Unit Perkhidmatan Pelanggan & Pengurusan Koleksi

  1. Menjadikan Perpustakaan UiTMCJ sebagai sebuah pusat maklumat yang cemerlang dari aspek kepelbagaian koleksi yang mantap dan terkini bagi menyokong misi, visi dan hala tuju Universiti.
  2. Menyediakan perkhidmatan kaunter yang cekap dan selesa kepada pelanggan.
  3. Menyediakan koleksi perpustakaan yang terkini dan relevan bagi menyokong keperluan pengajaran, pembelajaran, dan penyelidikan Universiti.
  4. Memberikan perkhidmatan yang cemerlang, cekap, tepat dan mesra kepada pelanggan dalaman dan luaran.
  5. Mewujudkan tenaga kerja yang terlatih, berkemahiran, beretika tinggi dan proaktif.
  6. Menyediakan prasarana dan suasana persekitaran yang kondusif dan berkualiti.

Ketua Unit Perkhidmatan Pelanggan & Pengurusan Koleksi:

Pn. Siti Rozana binti Mat Sanat | Pustakawan Kanan

Tel: 07-9352064

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.