Bagaimanakah sahsiah rupa diri pelajar ketika memasuki perpustakaan?

Semua pelanggan mesti mematuhi sahsiah rupa diri yang telah ditetapkan oleh Bahagian Hal Ehwal Pelajar (HEP), UiTM. Pelanggan yang ingkar tidak akan dibenarkan memasuki perpustakaan. Rujuk Kod Etika Sahsiah Rupa Diri.

Apakah yang perlu saya lakukan sekiranya berlaku kehilangan buku yang dipinjam?

Pengguna perpustakaan perlu membuat laporan kehilangan bahan di kaunter Perpustakaan. Pengguna akan diberi tempoh selama 14 hari untuk membuat carian buku yang telah dihilangkan. Sekiranya buku tidak dijumpai dalam tempoh 14 hari bekerja, pengguna perlu membuat bayaran harga buku + wang proses RM20.00 dan bayaran tunggakan denda.

Mengapakah saya tidak dapat log in ke dalam OPAC?

OPAC menggunakan katalaluan kepada nombor kad pengenalan (tiada ‘-‘). Sila hubungi Pegawai atau staf bertugas di kaunter jika masih mengalami masalah.

Adakah denda dikenakan semasa cuti hujung minggu/cuti umum/cuti peristiwa?

Tidak, tiada denda dikenakan.

Adakah Pembaharuan Buku (Renew) boleh dilakukan apabila buku yang dipinjam telah melewati tarikh pinjaman?

Tidak, buku hanya boleh dibuat pembaharuan apabila bahan belum melewati tarikh pemulangan. Panduan Renewal Online.